logo_cnorayletras
cast pixel_cnoray cat pixel_cnoray eng
  
KELLOGG
KELLOGG MANUFACTURING ESPANYA
Valls. Tarragona.
PROJECTE – DIRECCIÓ D’OBRA – CONSTRUCCIÓ:
- Edifici de fabricació: 6992m2,
- Edifici per a serveis: 1064m2,
- Edifici magatzem i paletitzat: 5476m2,
- Edifici oficines, menjador, vestuaris, serveis, sales de conferencies i gimnàs,
- Edifici planta Smack,
- Edifici planta xocolata i Bühler,
- Edifici de calderes,
- Edifici sitges de farina,
- Edifici expedicions,
- Urbanització,
- Molls de càrrega,
- Edifici xofers,
- Fonamentacions sitges,
- Subestació eléctrica,
- Sala per a transformadors,
- Depuradora aigües de procés,
- Rehabilitat d’estructures i murs de formigó,
- Fonamentacions especials,
- Fonamentacions rack canonades,
- Fonamentacions sitges,
- Fonamentacions equips,
- Paviments de formigó,
- Paviments asfàltics,
- Paviments i recobriments antiàcids,
- Paviments antimicrobians continus.