logo_cnorayletras
cast pixel_cnoray cat pixel_cnoray eng
  
IQOXE
INDÚSTRIES QUÍMIQUES DE L'ÒXID D'ETILÉ
La Canonja. Tarragona
Per motius de privacitat no es publiquen imatges.

CONSTRUCCIÓ:
- Urbanització,
- Planta CO2 i estructura,
- Talussos planta de glicols,
- Nau magatzem,
- Bàscula en parc de tancs i talussos cavallers,
- Edifici control cogeneració,
- Fonamentació turbina,
- Fonamentació xemeneia de 72m d’alçada,
- Bassa tractament aigües químiques,
- Depuradora,
- Decantador circular,
- Bassa homogeneïtzació,
- Bassa ventilació,
- Bassa desgasificació,
- Bassa aigua clarificada,
- Edifici taller,
- Fonamentacions per a dipòsits,
- Parc de tancs,
- Recolzaments per a canonada de gas,
- Rehabilitat d’estructures i murs de formigó,
- Fonamentacions especials,
- Fonamentacions rack canonades,
- Fonamentacions sitges,
- Fonamentacions equips,
- Paviments de formigó,
- Paviments asfàltics,
- Paviments i recobriments antiàcids,
- Cubetes de formigó armat.